Programa de Formación

para o Emprendemento no Ecommerce

Durante 12 semanas aprenderás, da man de profesionais en activo do mundo do ecommerce, como lanzar, xestionar e rendibilizar o teu negocio en liña.

Que é XERME?

XERME é o I Programa de Formación para o Emprendemento no Ecommerce impulsado pola Xunta de Galicia a través dun convenio de colaboración entre a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración e o Clúster do Ecommerce Galego para desenvolver por vez primeira unha aceleradora de proxectos de ecommerce.

Trátase dun programa de formación e mentorización no proceso de deseño, desenvolvemento e posta en marcha en Galicia de iniciativas empresariais de comercio electrónico (ecommerce), así como proxectos de base tecnolóxica e servizos relacionados cos anteriores, que contribúan ao desenvolvemento do mesmo.

XERME está integrado no programa anual de de actividades do Centro de Orientación, Emprendemento, Acompañamento e Innovación para o emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea – Nestgeneration UE.

Por qué unirte a XERME?

Aprende dende cero as bases dun negocio e a súa aplicación dixital

Empezamos dende o máis básico para que te sintas cómodo e seguro, explorando os fundamentos de como poñer en marcha un negocio e adaptalo ao mundo dixital. Non necesitas experiencia previa, só moitas ganas de aprender!

Coñece as mellores ferramentas do ecommerce

Presentarémosche as ferramentas máis efectivas e actuais do ecommerce para que poidas traballar con soltura en contornas dixitais. Desde plataformas de venda ata estratexias de márketing, ensinarémosche todo o que necesitas para destacar.

Impulsa a túa empresa cara ao comercio electrónico

Se xa tes un negocio e queres dar o salto ao ecommerce, este programa é para ti. Axudarémosche a entender o proceso, con apoio constante e titorías personalizadas, para que a transición sexa suave e exitosa.

Descobre os mellores tips de crecemento e comunicación

Compartiremos contigo os segredos mellor gardados para facer crecer o teu negocio e consolidar a túa marca, especialmente no ámbito da comunicación. Con consellos prácticos e aplicables, estarás listo para levar o teu negocio ao seguinte nivel.

Cubre o seguinte formulario para inscribirte ao Programa:

⚠️ Xa non é posible inscribirse neste evento, vémonos no seguinte!

É este programa para min?

EMPRENDEMENTO

Son un emprendedor con menos de 3 anos de bagaxe, e atópome na fase de deseño e definición do meu ecommerce.

INTRA-EMPRENDEMENTO

Xa teño un negocio físico e quero expandirme ao comercio dixital para aumentar as miñas vendas e alcance.

De todos os proxectos inscritos, seleccionaranse 20 para participar no Programa

Que inclúe o programa?

  • Definición do modelo de negocio
  • Estratexias de marketing dixital
  • Optimización da experiencia do cliente
  • Xestión de inventario e loxística
  • Finanzas para Ecommerce
  • Ferramentas e tecnoloxías Esenciais

Obradoiros, formacións e talleres

🗓️ Data:  15, 16, 17 e 18 de xullo

Nesta fase, os 20 proxectos seleccionados participarán nun Obradoiro de Ideas Empresariais co obxectivo de desenvolver o Modelo de Negocio Intencional e a súa estrutura organizativa. 

· Obradoiro de ideas: Durante o obradoiro, cunha duración de 10 horas, os emprendedores, asistidos por consultores especializados, reflexionarán sobre os elementos clave da súa idea empresarial e desenvolverán a estrutura do seu modelo de negocio: proposta de valor, relacións con clientes, canles, cadea de valor, aspectos clave e estrutura financeira.

· Formacións titorizadas individuais: Cada proxecto disporá de 5 horas nas que un equipo especialista en estratexia de modelos de negocio, titorizará individualmente a cada un dos emprendedores para desenvolver as plantillas formativas resultantes dos obradoiros.

Os obradoiros de ideas desenvolveranse en tres grupos dun máximo de 7 participantes cada un, distribuidos durante o mes de xullo de 2024.

Mentores:

Javier Corrochano

Socio director en Iuni Strategic Marketers

Loly Martinez

Consultora senior en Iuni Strategic Marketers

Toni Álvarez

Consultor en Iuni Strategic Marketers

Xosé Manuel (Sua)

Director do Programa XERME

Apoio titorizado mediante 7 módulos formativos para que cada proxecto consiga alcanzar a súa propia idea de negocio a desenvolver.

Entorno e Investigación de mercados

Formadora: Beatriz Pereira

🗓️ Data:  22 de xullo

Coñecer a contorna

Análise do macroentorno a través da análise P.E.S.T.E.L. Para estruturar a procura de información haberá que exporse e ir dando resposta a certas preguntas agrupadas en seis temáticas ou factores: Política, Económica, Social e cultural, Tecnolóxico, Ecolóxico e Lexislativo (PESTEL).

Coñecer a fondo aos teus potenciais clientes e dimensionar o mercado

Descrición detallada dos nosos clientes definindo ao cliente tipo e os diferentes segmentos en canto a:

·  Características xeográficas

·  Características demográficas: idade, sexo, ocupación, estudos…

·  Características psicográficas: clase social, estilo de vida, intereses, personalidade, actitudes, preferencias…

·  Ademais, dimensionarase o mercado estimando o número potencial de clientes.

Análise de competencia, descrición e cotas de mercado

Descrición detallada dos competidores directos usando a metodoloxía de Grupos Estratéxicos de Competidores e analizando os seus Factores Crave de Éxito, o que nos axudará a situarnos na contorna competitiva real.

Analizarase a competencia en canto a factores cuantitativos (prezos, cotas de mercado) e cualitativos (posicionamento no mercado)

Principais técnicas de investigación de mercado

Metodoloxías e técnicas de investigación de mercados. Coñeceremos a metodoloxía cualitativa, cuantitativa a través de enquisa, neuromarketing, experimentos, mystery shopping. Ademais de onde podemos adquirir Investigación de mercados ou datos de interese para os nosos negocios.

Parte externa do DAFO

Con toda a información solicitada poderase traballar a parte externa do DAFO: Ameazas e Oportunidades

Proposta de Valor, Produto e Posicionamento competitivo

Formador: Xosé Luis Reza

🗓️ Data:  29 de xullo

O obxectivo deste módulo é fundamentalmente, transmitir os elementos máis relevantes dun Plan de Marketing, e o modo de aplicar na práctica os principios básicos do marketing e comunicación en calquer negocio. Poñendo o foco nas Ps de produto, prezo e distribución.

·   O cliente como razón de ser da empresa

·   Concepto de Marketing

·   O Plan de Marketing                     

·   Marketing estratéxico

·   Posicionamento. Valores

·   Vantaxe competitiva.

·   Segmentación do mercado.

·   Definición de obxectivos.

·   Marketing operativo

·   Co-marketing: unha ferramenta especialmente útil para emprendedores.

·   Marketing relacional: o cliente coma centro dunha relación duradeira.

Canles e técnicas de venda

Formador: Iván Omar

🗓️ Data:  26 de agosto

Elección da canle de venda adecuado para o teu negocio B2B ou B2C?

Identificar a canle de venda máis adecuado para o teu negocio e desenvolvemento de técnicas de márketing que permitan ter unha maior visibilidade en liña.

Plataformas de venda en liña

Determinaranse as plataformas de venda en liña máis habituais en 2024 (Prestashop, Shopify, Woocommerce e Magento) e valoraranse os proles e contras de cada CMS para facilitar a elección do mesmo.

Marketplaces

Identificación e funcionamento dos Marketplaces. Cales son os máis importantes? Temos que estar en todos? Estas preguntas e outras moitas serán as que se exporán nesta parte.

Outras canles de venda en liña

Abordaremos outras posibilidades de venda en liña que axuden a aumentar as vendas.

Mailing

Utilizar o mailing como ferramenta de comunicación é altamente efectivo para a empresa. Crearemos un plan de mailing efectivo para gañar clientes novos e tamén para fidelizar aos que xa temos.

Técnicas de venda

Identificaremos e desenvolveremos varias técnicas de venda en liña efectivas que axuden a vender máis.

Aloxamento e dominios

Explicaremos porqué é tan necesario elixir un bo aloxamento para un negocio en liña e a necesidade de elixir un bo dominio para a túa marca.

Comunicación online

Formadora: Beatriz Ventosinos

🗓️ Data:  2 de setembro

Estratexia de Comunicación

Desenvolver unha estratexia de comunicación efectiva para un ecommerce que integre mensaxes claras, consistentes e aliñados cos valores da marca, utilizando múltiples canles para maximizar o alcance e a conexión cos clientes.

Redes Sociais

Identificar e utilizar as plataformas de redes sociais máis adecuadas para o ecommerce, creando contido relevante e atractivo que fomente a interacción, o compromiso e a lealdade dos seguidores.

Social Media Plan

Crear un plan de medios sociais detallado que inclúa obxectivos claros, calendario de publicacións, estratexias de contido e métricas de rendemento para medir o éxito e axustar tácticas segundo sexa necesario.

Influencer Marketing e UGC

Implementar estratexias de márketing de influencers e contido xerado por usuarios (UGC) para aumentar a visibilidade da marca, mellorar a credibilidade e fomentar a confianza a través de recomendacións auténticas e contido orgánico.

Whatsapp

Utilizar Whatsapp como unha ferramenta de comunicación directa e persoal cos clientes, proporcionando soporte ao cliente, enviando actualizacións e promocións, e creando grupos de interese para mellorar a relación e fidelización dos clientes.

Captación tráfico online

Formador: Rubén Bastón

🗓️ Data:  9 de setembro

SEO (Search Engine Optimization)

Aprenderás a optimizar o teu sitio web con técnicas on-page e off-page para mellorar a súa visibilidade nos motores de procura e atraer tráfico orgánico de calidade.

SEM (Search Engine Marketing)

Crearemos  e aprenderás como xestionar campañas publicitarias pagas en motores de procura, utilizando estratexias de poxa e segmentación para alcanzar a túa audiencia obxectivo e medir o ROI.

Google Ads

Aprenderás a configurar e executar campañas de máximos rendemento efectivas en Google Ads, dende a investigación de palabras chave ata a creación e optimización de anuncios, para atraer tráfico segmentado e que convirta desde Google shopping. 

Meta Business Suite

Xestionar todas as túas actividades de márketing en Facebook e Instagram dende unha soa plataforma, incluíndo a creación de contido, campañas publicitarias e análises de rendemento para maximizar o teu alcance e compromiso.

Optimización

Formador: Alberto Cochón

🗓️ Data:  16 de setembro

Acercamento a aspectos fundamentais de Google Analytics, para poder rendabilizar a nosa tenda.

Funnel de Vendas

Comprenderás como orientar as campañas e presupostos, segmentando os potenciais clientes segundo o contacto que teñen coa nosa tenda online. Desta forma poderás rentabilizar as campañas e optimizar os costes.

CRO: checkout, promocións, medios pago, formas envío. Fidelización

Mellorar a conversión de ventas, relación entre visitas e compras, é un aspecto clave para rentabilizar o noso proxecto. Acercarémonos a puntos clave que impactan neste indicador.

Entorno financeiro do ecommerce

Formador: Javier Corrochano

🗓️ Data:  23 de setembro

Neste taller repasaremos os puntos crave da proxección financeira para un ecommerce, co obxectivo de realizar un Plan Económico Financeiro detallado que nos sirva de guía para entender todos as variables económicas que afectan ó resultado dunha empresa de comercio electrónico. Este Plan serviranos de guía para o posterior control de xestión do proxecto unha vez posto en marcha. Analizaremos os seguintes aspectos da empresa proxecto:

·   Proxección de Vendas e Ingresos

·   Analítica de Custos

·   Investimento Inicial

·   Amortizacións contables

·   Financiamentos e amortizacións financeiras

·   Persoal

·   Conta de Resultados

·   Proxección de Tesourería

·   Balances

🗓️ Data:  Do 30 de setembro ao 23 de outubro.

Nesta fase realizaremos a formación grupal e individual para guiar aos emprendedores de cara á presentación dos seus proxectos en público.

Esta fase estruturarase da seguinte maneira:

· Sesións docentes (4 horas):  Terá caracter presencial e seu obxectivo é familiarizar aos emprendedores en técnicas de presentación en público e sobre a estrutura que debe conter a presentación dos seus proxectos.

· Formacións titorizadas individuais especializadas (40 horas, 2 por proxecto):  Nas sesións formativas titorizadas, os mentores axudarán aos emprendedores no enfoque da súa presentación e en como elaborar as mensaxes clave que queren transmitir. Estas titorías pódense realizar de xeito presencial ou por videoconferencia e cada sesión individual poderá ser de media hora ou de unha hora.

· Sesión de ensaio:  Durante a sesión de ensaio os mentores avaliarán e farán recomendacións de cambios sobre a presentación de cara á presentación final no DemoDay.

· Xornada de presentación pública (DemoDay):  Ó final desta fase os emprendedores, presentarán e defenderán, públicamente, os seus proxectos ante potenciais investidores, clientes, entidades financeiras e outras organizacións públicas de promoción e apoio económico.

Mentor:

Xosé Manuel (Sua)

Director do Programa XERME

Coñece aos formadores e mentores

María Blanco

Responsable de Importación en ZARA

Lia Novoa

Directora de Marketing en Don Disfraz

Alberto Cochón

Mentor de ecommerce e startups

Judit Cabana

Líder de proxectos de consultoría e estratexia de negocio en FEMÜR

Sebastian Troyas

Responsable de márketing en Krack

Iván Omar

Tesoureiro do Clúster do Ecommerce Galego

Beatriz Ventosinos

CEO en ahao studio

Beatriz Pereira

CEO en Iuni Strategic Marketers

Xosé Luis Reza

Presidente do Clúster do Ecommerce Galego

Uxía Pérez

ISM Investigación de Mercados en Iuni Strategic Marketers

Rubén Bastón

Director en Marketing4eCommerce

Xosé Manuel (Sua)

Director do Programa XERME

Loly Martinez

Consultora senior en Iuni Strategic Marketers

Toni Álvarez

Consultor en Iuni Strategic Marketers

Javier Corrochano

Socio director en Iuni Strategic Marketers

Cando e onde?

Xerme é un programa de formación para emprendedores no ecommerce galego de modalidade híbrida.

Constará de obradoiros e formacións presenciais que se desenvolverán en Santiago de Compostela combinados con titorías persoais titor – emprendedor en liña.

O programa comezará o 15 de xullo cun obradoiro no que cada emprendedor definirá o seu modelo de negocio e rematará cunha presentación pública a medios e inversores no Demoday.

Promueve:

©2024 XERME – Programa de Formación para o Emprendemento no Ecommerce