Desenvolvemento dunha proposta de valor inicial e un modelo de negocio intencional para cada proxecto.